Ιατρείο Διαχείρισης Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας
Ιατρικός Βελονισμός - Αισθητικός Βελονισμός
Απώλεια Βάρους - Υπογονιμότητα - Διακοπή Καπνίσματος


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου: www.acumed.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Το Ελληνικό κράτος με τις αποφάσεις Υ7/οικ./4270/25-6-96 και 574/Α4/1191/21-2-1980 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθιστά την εφαρμογή του βελονισμού, ως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ιατρική Πράξη, η οποία πρέπει να ασκείται ΜΟΝΟ από ΙΑΤΡΟΥΣ με ειδικότητα και κατάλληλα εκπαιδευμένους.
"...δέχεται τον Βελονισμό ως μία μέθοδο θεραπείας η οποία εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς..."
"...η εφαρμογή του Βελονισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευθεί στην Βελονοθεραπεία..."


Επιπρόσθετα ο Βελονισμός και ο Ηλεκτροβελονισμός αναγνωρίζονται και συγκαταλέγονται στον Κατάλογο Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων του Υπουργείου Υγείας.
 
Η εφαρμογή του από άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις, ακόμα και αν ασκούν άλλο επάγγελμα υγείας, συνιστά το αδίκημα της αντιποίησης του Ιατρικού επαγγέλματος και διώκεται από το νόμο.

Περισσότερα για την Ιατρική Πράξη του Βελονισμού...